Časté Dotazy

Dotaz:      Jaké jsou možnosti připojení peletových kamen ke komínu?

Odpověď: možnosti zapojení viz. nářctky zde.

 

Dotaz:       Je možné v kamnech na pelety spalovat i jiné palivo?
Odpověď: Technologie spalování pelet neumožňuje spalovat v kamnech na pelety

                jiný typ paliva.

 

Dotaz:        Jaké podmínky musí splňovat odkouření?

Odpověď: Většina kamen na pelety má vyšší účinost jak 90%. Velká část vyprodukovaného

                 tepla se využívá a proto výstupní teplota spalin je nižší než 200°C. U kamen

                 na uhlí  a dřeva teplota spalin u výstupu je v rozmezí 400-600°C. 

                Čím delší komín, tím chladnějčí jsou splodiny na jeho konci.

                V praxi to znamená, že teplota spalin od peletových kamen na konci komína

                je nedostatečná k tomu, aby jej vyhřála natolik, aby zabránila kondenzaci

                vodních par na jeho stěnách.

                V případě, že se jedná o starý komín z cihel, vlhkost penetruje do zdiva, narušuje

                jeho strukturu a připojí-li se mrazy, může postupně dojít i k jeho destrukci.

                V takovém případě doporučujeme komín vyvložkovat, nebo stavající komín

                protáhnout nerez trubkou o průměru 80mm.

                Pokud by komín byl delší než 4 m, doporučujeme instalovat tří plášťový

                kouřovod o průměru 100 nebo 120mm:         

                - kouřovod tepelně izoluje - snižuje nebo eliminuje nebezpečí kondenzace

                - z nerezu- případná kondenzace vody neprostupuje do zdiva

                - k výstupu kouřovodu z kamen doporučujeme instalovat "T" kus s víkem pro

                  čištění spalinového vedení a zároveň slouží jako lapač případné kondenzace

                

                                   Při montáži kouřovodu je nutné zajistit:

               - Spoje kouřovodu musí být řádně utěsněné.

               - Vyvložkovaný komín - případně komín protáhnout nerez kouřovodem.

               - Při konstrukci nového komínu použít tříplášťový kouřovod uchycený na

                 vnitřní stěnu nebo fasádu. Je nutné termoizolovat prostupy.    

               - Do kouřovodu nesmí ústit kouřovod z jineho zdroje.

               - K výstupu kouřovodu kamen doporučujeme instalovat "T" kus s víkem

                 pro snažší čištění.

               - Vyhnout se horizontálnímu vedení kouřovodu. Je-li to nevyhnutelné

                 doporučujeme alespoň 45° sklon.          

 

Dotaz:       Co se stane v případě přerušení dodávky elektrické energie?
Odpověď:
Celý systém se zastaví, spalovací komora se zakouří a hoření zadusí.

                 Jsou-li kamna napojena na vnější termostat činnost se obnoví

                 automaticky.

                 V případě, že se jedná o krátkodobý výpadek a teplota ve spalovací

                 komoře neklesne pod 50°C po obnovené dodávky činnost pokračuje.

                 U posledních modelů po obnově dodávky el. energie kamna přejdou

                do vypínací fáze s následným automatickým startem.

 

Dotaz :       Kdy je nutné vnější přisávání vzduchu do spalovací komory.

Odpověď: Vnější přisávání je nutné tam, kde jsou kamna umístěna v malém

                prostoru, bez větrání. Vnější sání není podmínkou při instalaci kamen

                v prostoru, kde dochází k obměně vzduchu např. mikroventilací.

                Vnitřní sání přináší efekt v odvětrávání prostoru, ale současně

                odčerpává teplý vzduch. Je vhodný tam, kde je nutno větrat např.z důvodu

                koncentarce radonu. Při vnějším sání přichází chladný vzduch, který

                ochlazuje spalovací komoru, ale kamna neodnímají teplo z prostoru.

                Vnější vzduch lze přivádět např. volným komínovým průduchem. Zde dochází

                k ohřátí vzduchu proudící podél kouřovodu. Vzduch nesmí být nasáváný

                z jiného uzavřeného prostoru např. dílny, garáže atd. 

 

Dotaz :     Jaká je životnost kamen? 

Odpověď: Naše firma se zabývá distribucí a servisem kamen na pelety

                   již deset let.

                  Zatím i ta provozně nejstarší kamna nejeví známky mechanického

                  opotřebení.

                  

Dotaz :      Jak jsou kamna chráněna před " opocením " spalovací komory.

Odpověď:  Dotaz se týká rosného bodu zejména u kamen s vodnímh výměníkem

                  ve fázi startu.

                  Po startu a dosažení teploty 70°C vody ve vyměníku se čerpadlo

                  automaticky sepne, ale jen po dobu než teplota vody opět klesne

                  příchodem studené vody ze systemu k 50°C a opět čerpadlo čeká

                  na teplotu 70°C. Tento proces trvá po dobu než teplota vody

                  přesáhne  hodnotu rosného bodu v celém systemu.                     

                 

Dotaz:        Lze kamna iniciovat signálem na dálku ?
Odpověď:
  Je to možné, ale doporučujeme svěřit instalaci odborníkovi.

                 Nové modely kamen maji již zabudovanou přípravu na připojení k GSM.

                

Dotaz:       Jak je zabezpečen záruční a pozáruční servis?
Odpověď:
Odpověď najdete v naší rubrice "Zaručená instalace, záruční a

                 pozáruční servis". 

 

Dotaz:       Dají se spalovat i pelety jiného rostlinného původu?
Odpověď:
Výrobce zaručuje bezchybný chod kamen při spalování dřevních pelet.

                Dřevěné pelety se po vyhoření rozpadají na jemný popel, který je

                nasávaným vzduchem vyfukovaný ven z roštu. Tento samočisticí efekt

                není možné garantovat u jiného paliva a mohlo by dojít k zanesení roštu

                zamezující proudění čerstvého vzduchu.

 

Dotaz:       Lze získat na kamna a kotle na pelety státní dotaci?
Odpověď:
V současné době nejsou státem poskytované žádné dotace.

Související dokumenty: