Pojmy a grafické znázornění

Úvodní strana / O peletách podrobně / Kamna na pelety / Pojmy a grafické znázornění

Vysvětlivky pojmů a grafického znázornění:

Vytápěný prostor „ např. u  kamen EGO o výkonu 8kW je uveden tento údaj:172/40,196/35,229/30 Tabulka udává, že daná kamna vytopí 172 m3/ při náročnosti výkonu 40W/m3, nebo 196 m3 při náročnosti výkonu 35W/m3 atd.

Starší kamenné objekty budou kalkulovat s nejvyšší a novostavby s nejnižší náročností. Tabulka je orientační. Doporučujeme při výpočtu vytvořit 15 – 20% rezervu.

 

easy Symbol najdete u výrobků, které jsou vybaveny jednoduchým manuálním ovládáním řídícího systému /u řady RED/ 
relax Symbolizuje možnost řídit všechny funkce kamen dálkovým ovladačem, který má i funkci externího termostatu. /u řady MCZ/
active system Symbol označuje kamna, které jsou vybavená automatickou regulací hoření v závislosti na kvalitě paliva a tahových podmínek. Významně přispívá k úspoře paliva. /u řady MCZ/
comfort air Označuje teplovzdušné krby, které umožňují rozvod teplého vzduchu do přilehlých prostor. /u řady RED a MCZ/
oyster Symbol OYSTER označuje kamna určená pro nízkoenergetické, nebo energeticky pasivní objekty. /u řady MCZ/

GSM
READY!

Symbol informuje, že kamna mají přípravu k připojení na modem a mohou být ovládána pokyny zasílanými mobilním telefonem přes SMS zprávy.
ALUTEC Název keramické hmoty s velkým obsahem hliníku. Keramikou je vyložená spalovací komora, která chrání výměník před přímým ohněm a zabraňuje usazování popela. Při vyhřátí zbělá a tím i zvyšuje optický efekt živého ohně.